Tips

De werkelijke kost van perslucht

De werkelijke kost van perslucht 1

De eigendomskosten van een stationaire compressor gaan verder dan de initiële aankoopprijs en omvatten verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van de totale financiële impact.

Hoewel de specifieke kosten kunnen variëren afhankelijk van het compressortype, de grootte en het gebruikspatroon, dragen de volgende elementen over het algemeen bij aan de totale eigendomskosten:

Initiële aankoopprijs:

Dit zijn de aanschafkosten van de stationaire compressor. Dit hangt meestal af van de capaciteit, het merk, de functies en de specificaties van de compressor. Bij het vergelijken van prijzen is het belangrijk om rekening te houden met de kwaliteit, betrouwbaarheid en reputatie van de fabrikant. Dit komt op 15% met installatie en opstartkosten inbegrepen bij Euromat.

Installatie en inbedrijfstelling

De installatie- en inbedrijfstellingskosten hebben betrekking op de voorbereiding van de locatie, elektrische aansluitingen, leidingen en eventuele extra componenten die nodig zijn om de compressor in het bestaande systeem te integreren. Een professionele installatie garandeert een goede werking en voorkomt mogelijke problemen.

Energieverbruik

Een van de belangrijkste lopende kosten is het energieverbruik. Stationaire compressoren kunnen een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit verbruiken, vooral als ze continu draaien of onder hoge druk werken. Energie-efficiënte compressoren kunnen hogere aanloopkosten hebben, maar kunnen op de lange termijn tot aanzienlijke besparingen leiden door lagere elektriciteitsrekeningen. Dit komt op 70-75% van de totale kosten.

Onderhoud en reparaties

Regelmatig onderhoud is cruciaal om de compressor optimaal te laten werken. Het omvat activiteiten zoals olie verversen, filters vervangen, inspecties en smering. De onderhoudskosten kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de compressor en de aanbevelingen van de fabrikant. Daarnaast kunnen er af en toe reparatiekosten zijn voor onverwachte storingen of vervanging van onderdelen. Dit komt op 10-15% van de totale kosten.

Reserveonderdelen

Na verloop van tijd kunnen bepaalde onderdelen van de compressor verslijten of vervangen moeten worden. Reserveonderdelen zoals filters, kleppen, riemen en afdichtingen dragen bij aan de totale eigendomskosten. Het is raadzaam om bij de keuze van een compressor rekening te houden met de beschikbaarheid en de kosten van deze onderdelen om mogelijk ongemak of buitensporige kosten in de toekomst te voorkomen. Bij Euromat is dit inbegrepen in de 15% van onderhoud en reparaties.

Stilstand

Als een stationaire compressor defect raakt of uitgebreide reparaties nodig heeft, kan dit leiden tot operationele stilstand, met als gevolg verminderde productiviteit en mogelijk inkomstenverlies. Het minimaliseren van stilstand is cruciaal en investeren in een betrouwbare compressor met goede aftersalesondersteuning en snelle toegang tot reserveonderdelen kan deze kosten helpen beperken. Bij Euromat is dit eveneens inbegrepen in de kosten van onderhoud en reparaties.

Door al deze kostenfactoren in overweging te nemen, kunnen bedrijven en particulieren weloverwogen beslissingen nemen over het kiezen van een stationaire compressor die past bij hun eisen en budget. Het is essentieel om een balans te vinden tussen de initiële kosten en de operationele kosten op de lange termijn om de totale eigendomskosten te optimaliseren.

De werkelijke kost van perslucht 2